Swot analýza je jednou z nejužívanějších metod marketingu. Základ swot analýzy tvoří strategická analýza silných (S – strengths) a slabých stránek (W – weaknesses), a rovněž příležitostí (O – oppurtunities) a hrozeb (T – threats), jejichž původcem je naopak vnější prostředí.

 Swot analýza je jednou z nejužívanějších metod marketingu.

Součást strategického plánování

Swot analýza spadá do strategického plánování společnosti. Prostřednictvím tohoto plánování se manažeři snaží dosáhnout marketingových cílů, které si dopředu vytyčili. Marketingovým cílem může být například dosažení vyšších tržeb, anebo udržení dosavadní tržby s nižším marketingovým rozpočtem.

Zrod swot analýzy

Kolébkou swot analýzy je kalifornská Stanfordova univerzita. Tato metoda zde byla během 60. a 70. let 20. století vyvinuta Albertem Humphreym, který v rámci svého výzkumného projektu použil data více než pěti set významných amerických společností.

Poslání swot analýzy

Co je hlavním úkolem a zároveň i posláním swot analýzy? Na základě výsledků této marketingové metody může manažer komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt nové možnosti pro rozvoj firmy a zároveň také objevit možné problematické oblasti.

Hlavní podstata swot analýzy

Swot analýza stojí na klasifikaci a hodnocení jednotlivých faktorů, které dělíme do následujících čtyř základních skupin:

 • silné stránky společnosti (S – strenghts),
 • slabé stránky společnosti (W – weaknesses),
 • příležitosti (O – oppurtunities),
 • hrozby (T – threats).

Vzájemnou kombinací silných či slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem či hrozbám na straně druhé, manažer získává nové informace, které hodnotí a charakterizují úroveň vzájemného střetu těchto faktorů.

Členění swot analýzy pomocí mřížky

Swot analýza, která tedy zahrnuje čtyři základní faktory, se zpravidla člení pomocí následující mřížky:

SWOT-
analýza

Interní analýza

S: Silné stránky

W: Slabé stránky

E
x
t
e
r
n
í

a
n
a
l
ý
z
a

O: Příležitosti

S-O-Strategie:
Vývoj nových metod, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek společnosti (projektu).
W-O-Strategie:
Odstranění slabin pro vznik nových příležitostí.

T: Hrozby

S-T-Strategie:
Použití silných stránek pro zamezení hrozeb.
W-T-Strategie:
Vývoj strategií, díky nimž je možné omezit hrozby, ohrožující naše slabé stránky.

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org)

 

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí

Swot analýza bývá často označována jako analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Právě vnitřní prostředí má dominantní vliv na silné a slabé stránky firmy. Naopak vnější prostředí firmy je původcem všech příležitostí a hrozeb.

Silné a slabé stránky jsou plně v kompetenci firmy, firma je tedy může snadno změnit. Naopak příležitosti a hrozby se nacházejí zcela mimo kontrolu podniku.

Analýza vnitřního prostředí

Během analýzy vnitřního prostředí, která se zaměřuje na silné a slabé stránky podniku, je třeba se zaměřit na:

 • pozici na trhu,
 • personální vybavení,
 • existenci informačního systému,
 • technickou a technologickou úroveň,
 • financování podniku,
 • marketingový mix
 • vztah se zákazníky,
 • dodavatele aj.

(Zdroj: http://www.ipodnikatel.cz)

Analýza vnějšího prostředí

V případě analýzy vnějšího prostředí, která cílí na příležitosti a hrozby, by se měl manažer zaměřit na:

 • společenskou (sociální) situaci ve vztahu k zákazníkům,
 • vlivy demografické,
 • kulturní faktory,
 • technické a technologické prostředí,
 • ekonomické faktory,
 • politické a legislativní vlivy,
 • potenciální konkurenci.

(Zdroj: http://www.ipodnikatel.cz)

 

 

Tip: Zkuste reklamu přes články na tématických webech. Např. v systému Placla.cz

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>