Segmentace trhu neboli dělení trhu (Market Segmentation) je metodou marketingového řízení, jehož hlavní náplní je analýza trhu. V rámci této analýzy trhu, jejímž cílem je rozdělení trhu do různých skupin stejnorodých zákazníků, se firma pokouší poznat a analyzovat strukturu konkrétního trhu, na kterém chce nabízet svoje výrobky nebo služby.

V rámci segmentace trhu je celkový trh rozdělen podle určitých kritérií na jednotlivé segmenty neboli cílové skupiny.

Podstata segmentace trhu

Podstata segmentace trhu spočívá v tom, že firma rozdělí celkový trh na jednotlivé skupiny zákazníků, které má v plánu svým výrobkem či zbožím oslovit. Tyto skupiny neboli segmenty se přitom od sebe liší nejen svými charakteristikami, ale i potřebami nebo nákupním chováním.

Výhody pečlivé segmentace

Čím pečlivěji bude firma trh segmentovat, tím existuje vyšší pravděpodobnost toho, že tato firma bude schopna zavést nové programy, které budou odpovídat potřebám zákazníků, kteří se nacházejí v daném tržním segmentu.

Jednotlivé segmenty trhu

V rámci segmentace trhu je celkový trh rozdělen podle určitých kritérií na jednotlivé segmenty. Jde konkrétně o homogenní celky, které často označujeme jako cílové skupiny. Podle jakých kritérií tedy trh nejčastěji dělíme?

 • Geografická kritéria – Světová oblast, stát, region, kraj, okres, obec, typ osídlení, podnebí nebo typ krajiny atd.
 • Demografická kritéria – Věk, pohlaví, svobodný/ženatý/rozvedený, student/pracující/důchodce, počet dětí atd.
 • Socioekonomická kritéria – Příjem rodiny, povolání, vzdělání atd.
 • Etnografická kritéria – Náboženství, rasa, národnost atd.
 • Fyziografická kritéria – Výška, váha, zdravotní stav, typ pleti, tvar obličeje, svaly atd.
 • Behaviorální kritéria – Postoje k výrobku, stupeň věrnosti značce, míra užívání, frekvence nákupu atd.

Průběh segmentace

Segmentace trhu má následovný průběh:

 1. Výzkum trhu – Firma na základě výše uvedených kritérií hodnotí své zákazníky.
 2. Profilování segmentů – V tomto kroku dochází k upřesnění velikosti a přesného profilu jednotlivých cílových skupin (segmentů).
 3. Výběr cílového segmentu – Firma vybírá konkrétní cílové skupiny (segmenty), na které se svými výrobky, službami či samotným reklamním sdělením zaměří.

Segmentace trhu v praxi

Ve kterých případech má segmentace trhu největší uplatnění? Třeba v případě tvorby reklamních textů, spotřebitelských soutěží, plánování reklamních kampaní nebo internetových reklamních PPC kampaní, vývoji nových výrobků nebo analýze internetových projektů.

Výhody segmentace trhu

 • Firma bude moci uspokojit potřeby svých zákazníků.
 • Firma komunikuje a svým reklamním sdělením oslovuje pouze ty zákazníky, pro které je nabídka daného zboží nebo služeb určena. Firma tedy se svými zákazníky komunikuje efektivněji.
 • Díky tomuto zacílení firma ušetří značné finanční prostředky.
Tip: Zkuste reklamu přes články na tématických webech. Např. v systému Placla.cz

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>