Expanze

K expanzi firem dochází nejen v domácím, ale i v globálním měřítku. Větší společnosti mají ambice proniknout na zahraniční trh s cílem navýšení svého zisku. Tyto firmy expandují na zahraniční trh nejen v podobě vývozu a dovozu, ale i v podobě úzké spolupráce se zahraničními podniky. Expanze na domácím trhu Expanze je označována jako součást firemní strategie. V rámci expanze firmy zaujímají...

Celý článek