content top

Dumping

Dumping

Jako dumping je označována skutečnost, kdy firma stanoví cenu zboží, které je vyvážené za hranice, pod úroveň nákladů. Co je vlastně cílem dumpingu? Jednak prosadit se na zahraničním trhu a jednak vytlačit z tohoto trhu konkurenci. Varianty dumpingu Dumping je tedy prodejem zboží za hranicemi státu výroby pod skutečnými výrobními náklady, z cílem získat dominantní postavení na zahraničním trhu. O dumping...

Celý článek

Expanze

Expanze

K expanzi firem dochází nejen v domácím, ale i v globálním měřítku. Větší společnosti mají ambice proniknout na zahraniční trh s cílem navýšení svého zisku. Tyto firmy expandují na zahraniční trh nejen v podobě vývozu a dovozu, ale i v podobě úzké spolupráce se zahraničními podniky. Expanze na domácím trhu Expanze je označována jako součást firemní strategie. V rámci expanze firmy zaujímají...

Celý článek
content top