PEST analýza (tedy Political, Economic, Social and Technological Analysis) označuje analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. PEST analýza je jedním z důležitých nástrojů strategického řízení, který hodnotí vnější, především makroekonomické, podmínky podniku.

PEST analýza je jedním z důležitých nástrojů strategického řízení, který hodnotí vnější, především makroekonomické, podmínky podniku. 

Podstata PEST analýzy

PEST analýza zahrnuje politické (politicko-právní), ekonomické, sociální (sociokulturní) a technologické faktory. Tato analýza může být také rozšířena o faktory legislativní a ekologické. Poté mluvíme o PESTEL analýze.

Strategický management společnosti

PEST analýza je součástí strategického managementu společnosti. Tuto analýzu firma provádí v případě, kdy se rozmýšlí na svým dlouhodobým strategickým plánem, anebo se rozhoduje nad realizací určitého velkého projektu (např. vybudování nové továrny, vstup na nový trh aj.).

Postup při PEST analýze

PEST analýza bývá velmi obsáhlá, protože zahrnuje analýzu politických faktorů (P), analýzu ekonomických faktorů (E), analýzu sociálních faktorů (S) a analýzu technologických faktorů (T). U těchto faktorů je důležité v prvé řadě nastavit jejich důležitost.

Poté je třeba stanovit, do jaké hloubky se budou zkoumat. Následně už dojde k samotné analýze jednotlivých složek, které se vztahují k vnějšímu prostředí společnosti.

Hlavní otázky

PEST analýza se snaží najít odpovědi na tyto otázky:

  • Které z faktorů (politických, ekonomických, sociálních a technologických) mají vliv na firmu?
  • Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?
  • Které z těchto faktorů jsou v blízké budoucnosti pro firmu nejdůležitější?

Faktory PEST analýzy

Cílem PEST analýzy je identifikace faktorů, které firmu bezprostředně ovlivňují. Jde tedy o:

Politické faktory

Mezi politické faktory řadíme politickou stabilitu, legislativu regulující podnikání, ochranu spotřebitele, daňovou politiku, pracovní právo, předpisy pro mezinárodní obchod nebo předpisy Evropské unie.

V rámci PEST analýzy se provádí analýza výše uvedených politických faktorů.

Ekonomické faktory

K ekonomických faktorům patří ekonomický růst, HDP, státní výdaje, monetární politiku, měnové kurzy, nezaměstnanost či inflaci.

V rámci PEST analýzy se provádí analýza výše uvedených  ekonomických faktorů.

Sociální faktory

K sociálním neboli sociokulturním faktorů se vztahují například spotřební zvyky kupujících, rozdělení příjmů, demografické faktory, změny životního stylu, chování žen a mužů nebo vzdělání.

V rámci PEST analýzy se provádí analýza výše uvedených  sociálních faktorů.

Technologické faktory

Nakonec k technologickým faktorům řadíme státní výdaje na výzkum, nové objevy, internet, satelitní komunikace, výrobní technologie, skladovací technologie nebo patenty.

V rámci PEST analýzy se provádí analýza výše uvedených  technologických faktorů.

Tip: Zkuste reklamu přes články na tématických webech. Např. v systému Placla.cz

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>