Marketingový mix je modelem, který staví na tom, že firma by měla udržovat ve strategickém souladu své čtyři vnitřní proměnné. A to produkt, cenu, propagaci a distribuci. Na tyto proměnné marketingového mixu by se měl manažer zaměřit i v rámci marketingové strategie.

K základním složkám marketingového mixu patří produkt, cena, distribuce a komunikace.

Podstata marketingového mixu

Orientace na zákazníka a cílový trh pro manažera znamená znalost všech charakteristik, které firmě umožní vyvíjet či vyrábět vlastní výrobky a služby za vhodné ceny a na očekávaném místě. A to samozřejmě za podmínky, že se o nich potenciální zákazník bude moci dozvědět.

A co vznikne sloučením těchto podmínek? Marketingový mix.

Zkratka 4P

Marketingový mix je známý rovněž pod zkratkou 4P. Tvoří jej tedy výrobek (produkt), cena (price), podpora/propagace/komunikace (promotion) a místo/distribuce (place).

1. Produkt

Produkt je vnímán jako něco, co může uspokojit potřeby a přání zákazníka a přinést mu také větší užitek. Tento užitek mívá různou formu – jde například o úsporu, společenský respekt nebo lepší pocit.

Naopak firmě tato skutečnost pomáhá pochopit hodnotu výrobku či služby, která je zákazníkovi poskytována a kterou zákazník dokáže ocenit.

2. Cena

Cena znamená finanční částku, kterou musí zákazník zaplatit, aby daný produkt získal. K této složce marketingového mixu často patří i negativní prožitky, které jsou s nákupem produktu spojeny. Kromě finanční částky je to třeba ztráta času, psychické vypětí či fyzická námaha.

3. Místo prodeje/ Distribuce

Pod složky marketingového mixu Místo prodeje/ Distribuce spadají všechny činnosti, které přibližují nabídku daného výrobku či služby k zákazníkovi. S tímto nákupem samozřejmě souvisí i způsob, jak se zákazník k výrobku nebo službě dostane – zda s námahou, nebo naopak pohodlím.

4. Propagace/ Komunikace

Firma na základě nákupu svého zboží či služby zase potřebuje zpětnou vazbu od zákazníka, tedy reakci zákazníka na to, zda je s nákupem, cenou výrobku či s jeho kvalitou spokojen, aby věděla, jakým způsobem by měla se svými zákazníky „mluvit“.

Marketingová komunikace

Firma na druhou stranu zastává tzv. marketingovou komunikaci, jejímž cílem je přesvědčit zákazníka, tedy postupně změnit jeho názory, postoje nebo chování vůči firmě samotné, ale i vůči jejím výrobkům či službám.

Marketingový mix a marketingová strategie

V rámci marketingové strategie by se měl manažer zaměřit na každý prvek marketingového mixu. Na každý z těchto prvků – tj. produkt, cenu, propagaci a distribuci – by měl přitom vypracovat samostatnou marketingovou strategii.

V samostatných marketingových strategiích manažer samozřejmě nesmí opomíjet možné hrozby, kritické problémy nebo příležitosti.

Tip: Zkuste reklamu přes články na tématických webech. Např. v systému Placla.cz

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>