Kvalitativní výzkum se snaží nalézt odpovědi na to, jak jednotlivci, ale i skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Kvalitativní výzkum nevyužívá statistických metod a technik a je v přímé opozici k výzkumu kvantitativnímu.

Cílem kvalitativního výzkumu je zjistit, jak jednotlivci či skupiny nahlížejí na svět a jak jej interpretují.

Zaměření kvalitativního výzkumu

Kvalitativní výzkum se (na rozdíl od výzkumu kvantitativního) provádí pouze na malé skupině respondentů. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak tito jednotlivci či skupiny nahlížejí na svět a jak jej interpretují. Kvalitativní výzkum se rovněž zaobírá tím, jak se tito respondenti chovají, proč se tak chovají a jaké důvody vůbec stojí za jejich chováním.

Metody kvalitativního výzkumu

  • Individuální hloubkový rozhovor
  • Expertní rozhovor
  • Odvozené metody – párový rozhovor, asistovaný nákup atd.
  • Etnografické výzkumy
  • Dotazníkové šetření
  • Anketa
  • Různé druhy pozorování
  • Analýza dokumentů
  • Expertní studie
  • Rešeršní průzkumy

Individuální hloubkový rozhovor

Základní metodou kvalitativního výzkumu je individuální hloubkový rozhovor, který dotazovanému (respondentovi) umožňuje volně vyjadřovat svoje pocity a názory vzhledem k předmětu výzkumu.

Výstup hloubkového rozhovoru

Výstupem individuálního hloubkového rozhovoru, který zpravidla slouží jako podklad pro vytvoření standardizovanějších metod dotazování (dotazníková šetření, ankety atd.), je kvalitativní analytická zpráva.

Expertní rozhovor

Jako expertní rozhovor bývá označován hloubkový rozhovor s dotazujícím, který je expertem ve specifické oblasti, a tak výzkumníkům dokáže na otázky odpovědět z odborné stránky.

Výstup expertního rozhovoru

K čemu expertní rozhovor nejčastěji slouží? Bývá často využíván při navrhování podoby a zjištění potenciálu nového zboží či nových služeb, anebo při doporučení vývoje stávajících výrobků či služeb.

Asistovaný nákup

Manažeři často využívají tzv. metodu asistovaného nákupu, která spojuje individuální rozhovor s pozorováním. Tato metoda nachází uplatnění v případě analýzy konkrétního rozhodovacího procesu a nákupního chování spotřebitelů.

Etnografický výzkum

Etnografický výzkum se využívá tehdy, když je na místě zjistit a pochopit chování, postoje a názory respondenta, a to jak vznikají a jak se vyvíjejí v čase. V tomto případě nachází uplatnění přímo metoda zúčastněného pozorování.

Kvalitativní výzkum vs. kvantitativní výzkum

Hlavní rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem spočívá v tom, že výsledky kvantitativního výzkumu lze na rozdíl od kvalitativního výzkumu vyjádřit čísly. A to buď díky měření, anebo škálování samotnými respondenty (například od 1 do 10).

Výsledky kvantitativního výzkumu

Výsledky kvantitativního výzkumu bývají uveřejněny zpravidla pomocí statistických metod. Dále platí, že kvantitativní výzkum na rozdíl od výzkumu kvalitativního požaduje větší množství dat a respondentů, aby mohlo dojít k ověřitelným a srovnatelným výsledkům.

Tip: Zkuste reklamu přes články na tématických webech. Např. v systému Placla.cz

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>