Jako dumping je označována skutečnost, kdy firma stanoví cenu zboží, které je vyvážené za hranice, pod úroveň nákladů. Co je vlastně cílem dumpingu? Jednak prosadit se na zahraničním trhu a jednak vytlačit z tohoto trhu konkurenci.

Potraviny za dumpingové ceny pocházející ze zahraničí dokážou deformovat ceny právě shodného domácího zboží.

Varianty dumpingu

Dumping je tedy prodejem zboží za hranicemi státu výroby pod skutečnými výrobními náklady, z cílem získat dominantní postavení na zahraničním trhu. O dumping jde ovšem i v případě, kdy se dovezené zboží prodává v určité zemi levněji než zboží domácích výrobců.

Antidumping

V opozici vůči dumpingu stojí antidumping, což je soubor opatření ze strany státu, na jehož území se dumpingový výrobek dováží. Antidumping je tedy jakousi státem garantovanou ochranou domácích výrobců, pěstitelů či chovatelů, kteří by kvůli dovozu dumpingových výrobků mohli utrpět značnou újmu.

Dumpingové rozpětí

V případě dumpingu se rovněž setkáváme s pojmem dumpingové rozpětí. Dumpingové rozpětí přitom znázorňuje rozdíl mezi běžnou hodnotou výrobku a jeho vývozní cenou. Abychom mohli mluvit o dumpingovém rozpětí, musí být vývozní cena výrobku nižší než jeho běžná hodnota.

Dumpingové ceny evropských potravin

Začátkem října roku 2014 začaly na český trh mířit potraviny, které byly v důsledku vyhlášení embarga v Rusku vůči evropským potravinám k dostání za dumpingové ceny. Pomocí dumpingových cen se tedy zemědělci z okolních států snažili udat část své úrody, která byla původně určená na export do Ruska.

Podnákladové ceny

Podnákladové ceny dva měsíce po zavedení embarga na dovoz potravin do Ruska byly zjištěny například u některých dodávek polského zelí.

Deformace cen

Podle ekonomů však zboží za dumpingové ceny pocházející ze zahraničí dokáže deformovat ceny právě shodného domácího zboží. Z toho důvodu mohou být domácí výrobci či pěstitelé nuceni prodávat své produkty pod výrobními náklady.

Nové nařízení vlády

Dovozu dumpingových potravin do České republiky v tuto chvíli brání nové nařízení vlády, které vešlo v platnost začátkem října roku 2014, kdy bylo zařazeno do Sbírky zákonů. Toto nařízení říká, že dovozci potravin musí nejpozději dva dny před začátkem prodeje informovat o zásilce kontrolní úřady.

Obsah hlášení

Prodejci musí mimo jiné v hlášení uvádět předpokládanou prodejní cenu zboží. Nahlašovací povinnost se z rostlinných komodit vztahuje na vybrané druhy čerstvého ovoce a zeleniny a na konzumní brambory.

Antidumping  v zahraničí

Dumping byl v celosvětovém měřítku poprvé právně ošetřen v roce 1947 v Ženevě v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu. Tuto dohodu podepsalo celkem 23 zemí a mezi nimi i Československo. V současnosti je rovněž uzákoněna právní norma Evropské unie o antidumpingu.

Tip: Zkuste reklamu přes články na tématických webech. Např. v systému Placla.cz

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>