Diverzita je překládána jako různorodost i rozmanitost. V marketingovém prostředí bývá diverzita spojována s globalizací pracovního trhu a také s nástupem novým komunikačních technologií, v rámci čehož vznikají multikulturní pracoviště a týmy.

Diferzita je označována jako různorodost či rozmanitost pracovního týmu.

Důležitost diverzity

Diverzita bývá v dnešní době nedělitelnou součástí firemní strategie. Manažeři to vysvětlují tak, že být úspěšný v konkurenčním prostředí globálního trhu  je reálné pouze v případě, když společnosti na sto procent využijí potenciálu všech svým zaměstnanců.

Diverzitní prostředí

Dle odborníků diverzitní pracovní prostředí (tj. pracovní tým složený z mužů a žen různých věkových kategorií a různých etnických minorit či ras) má příznivý vliv na spokojenost pracovníků.

Kreativita, inovace a efektivita

Diverzitní prostředí často příznivým způsobem ovlivňuje také pravděpodobnost komunikačního nedorozumění, snižuje absenci v práci, zvyšuje pracovní kreativitu, schopnost inovace a také efektivitu při řešení nejrůznějších pracovních problémů.

Definice diverzity

Diferzita je tedy označována jako různorodost či rozmanitost pracovní síly, a to z hlediska určitých kritérií. U pracovníků se zpravidla rozlišují dva typy dimenze diverzity, a to primární a sekundární.

Primání dimenze diverzity

Primární dimenze diverzity představuje následující charakteristiky zaměstnance, které mají výrazný vliv na pracovní uplatnění:

 • věk
 • rasová či etnická příslušnost
 • pohlaví
 • mentální a fyzické schopnosti
 • sexuální orientace

Stereotypní vnímání

Tyto základní dimenze, které ovlivňují pracovní uplatnění člověka, jsou mimo jiné i stereotypně vnímány. Jako příklad lze uvést třeba postup žen (buď mladých bez závazků, nebo vdaných s několika dětmi) do manažerských funkcí.

Sekundární dimenze diverzity

Na uplatnění člověka v práci mají vliv samozřejmě také sekundární dimenze diverzity. Jsou to:

 • vzdělání
 • pracovní zkušenost
 • rodinný stav
 • mateřský jazyk
 • geografická příslušnost
 • náboženství
 • komunikační styl
 • pracovní styl
 • organizační role a úroveň atd.

Rovné příležitosti

V souvislosti s diverzitou se mluví také o rovných příležitostech v zaměstnání. Pojmem rovné příležitosti lze chápat dodržování zákonem stanovených norem, které se snaží zabránit pracovnímu znevýhodnění některých skupin lidí.

Které skupiny jsou obecně označovány za znevýhodněné na trhu práce? Jsou to především ženy, starší lidé, absolventi bez praxe, zdravotně postižené osoby, lidé pocházející z jiných etnik nebo i lidé s odlišnou sexuální orientací.

Diverzity management

Diverzity management, který přistupuje pozitivně k diverzitě, zapustil kořeny například ve skandinávských zemích, ve Velké Británii nebo v USA. Diverzity management prosazuje ideu rovnosti zaměstnanců, a to bez ohledu na vzájemné odlišnosti, ať už jsou věkové, zdravotní, rodinné, nebo národnostní.

Tip: Zkuste reklamu přes články na tématických webech. Např. v systému Placla.cz

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>