Pojem brief znamená v překladu krátký, stručný a úsečný. V rámci marketingu je brief ve své podstatě dokumentem, který shrnuje zadání a úkoly reklamy a který je prostředkem komunikace mezi klientem (firmou) a marketingovou agenturou.

Jako brief je označováno zadání od klienta, která je určeno pro konkrétní marketingovou agenturu.

Brief a marketing

V oblasti marketingu je pojmem brief označováno zadání od konkrétní firmy (klienta), které je nejčastěji určené pro marketingovou agenturu. Toto zadání týkající se zpravidla konkrétních cílů a prostředků kampaně by přitom mělo obsahovat údaje, jež se týkají marketingových cílů, komunikačních potřeb, rozpočtu či cílové skupiny.

Obsah briefu

Brief by měl obsahovat co nejvíce podstatných informací. Měl by být napsán stručně a výstižně a bez tzv. „omáčky“. Brief je totiž ta nejdůležitější informace, kterou může firma marketingové agentuře poskytnout.

Dobře postavené zadání

Dobře postavené zadání v briefu může následně dovést marketingovou agenturu efektivněji k zadanému cíli. Dobře postavené zadání navíc může ušetřit čas a peníze, a to jak marketingové agentuře, tak klientovi.

Forma zadání

Brief může mít strukturovanou formu zadání (především v případě tzv. klientského briefu). Navíc brief, který má jasně stanovenou strukturu, může být pro klienta i marketingovou agenturu velmi užitečný.

Formální informace obsažené v briefu

Každý brief by měl obsahovat následující formální informace, a to z důvodu snadné identifikace daného projektu:

 • Název a číslo projektu
 • Datum zadání
 • Název firmy (identifikace klienta)
 • Značka (brand), které se zadání týká
 • Tým na straně klienta
 • Tým na straně agentury

Hlavní body briefu

Brief by se měl opírat především o:

 • Cíle – Firma by měla uvést, proč chce sdělení předat a čeho chce danou kampaní dosáhnout. Tyto cíle by měly být konkrétní a dosažitelné.
 • Strategie firmy – Firma by měla dokázat odpovědět na otázku, co chce sdělením předat.
 • Produkt – Firma by měla popsat současné postavení svého produktu na trhu. Údaje o produktu by měly obsahovat všechny důležité vlastnosti, hodnoty a benefity.
 • Cílové skupiny – Firma by v briefu měla popsat životní styl cílové skupiny, která užívá její produkt, a navíc jakým způsobem jej používá. Firma by rovněž měla odpovědět na to, kdy a kde se cílová skupina může s produktem setkat. V briefu by neměla být opomenuta ani charakteristika adresátů, kterou firma získala z předchozích výzkumů.
 • Rozpočet – Firma by se měla v briefu zmínit také o rozpočtu. Právě rozpočtem je pak marketingové agentuře stanoveno to, v jakých mezích se může pohybovat.
 • Časový plán – Neméně důležitý je i časový plán. V něm se mluví nejen o startu kampaně, ale jsou v něm uvedeny i další důležité časové údaje.
 • Konkurence – Firma by měla do briefu zařadit také informace o konkurenci a jejích aktivitách na trhu.

Jaké informace by měl brief ještě obsahovat?

 • Předchozí kampaně
 • Trh
 • Historie firmy
 • Žádoucí média
 • Žádoucí positioning značky
Tip: Zkuste reklamu přes články na tématických webech. Např. v systému Placla.cz

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>