content top

Propagace firmy

Propagace firmy

Propagaci firmy můžeme společně s marketingovou komunikací zařadit vedle ceny, výrobku a distribuce do marketingového mixu. Propagací firmy se myslí komunikace se zákazníkem o výrobcích a službách a také o firmě samotné. Cílem propagace je ovšem nejen informovat, ale také připomenout a přesvědčit.   Vytyčení cílů propagace firmy Pokud se chce manažer zaměřit na propagaci své firmy, měli by si vytyčit...

Celý článek

Přímý marketing

Přímý marketing

Cílem přímého marketingu neboli direct marketingu je komunikovat přímo s přesně vybranými zákazníky. A to kvůli tomu, aby zástupci firmy mohli mít okamžitou odezvu, a vybudovat si tak se svými zákazníky dlouhodobé vztahy. Mezi hlavní nástroje přímého marketingu patří direct mail, reklama s přímou odezvou, telemarketing a on-line marketing.   Zařazení přímého marketingu Přímý marketing je vedle reklamy,...

Celý článek

Virální marketing

Virální marketing

Virální marketing je marketingovou technikou, která pro šíření určitého komerčního sdělení v současnosti nejčastěji využívá sociální sítě. Nedělitelnou součástí virálního marketingu je virální zpráva, která v sobě nese reklamní obsah a která je pro lidi natolik zajímavá, že ji samovolně a vlastními prostředky šíří dál. Virální zpráva Virální zpráva je prostřednictvím sociálních...

Celý článek

Guerilla marketing

Guerilla marketing

Guerilla marketing je komplexní marketingovou koncepcí, která je určena hlavně pro malé a střední firmy. Tyto firmy nemají tolik finančních prostředků, aby mohly využít technik klasického marketingu. Co je guerilla Pojem guerilla pochází ze španělštiny a v překladu znamená „drobná záškodnická válka“. Síla guerilla marketingu tkví hlavně ve stylu komunikace. Guerilla marketing proto splývá...

Celý článek

Inbound marketing

Inbound marketing

Pod pojmem inbound marketing je označován soubor aktivit, jejichž cílem je přivést návštěvníka, z něhož se posléze stane spokojený zákazník.   Podstata inbound marketingu Inbound marketing nevede cíleně reklamní sdělení směrem k zákazníkům, jako je tomu v případě TV reklamy, billboardů nebo webových bannerů. Inbound marketing naopak vytváří zajímavý a užitečný obsah, a tak získává pozornost...

Celý článek

E-mail marketing

E-mail marketing

E-mail marketing spadá do tzv. on-line marketingu. Někteří odborníci jej mimo jiné řadí na pomezí direct mailu a reklamy. Platí přitom, že e-mail marketing spadá spíše pod direct mail, i když – reklamu do něj lze také vkládat. Nejvyužívanější služba na internetu E-mail marketing vychází z toho, že e-mailová pošta je vedle samotného webu jednou z nejvyužívanějších služeb na internetu,...

Celý článek

Marketingový plán

Marketingový plán

Stanovit si konkrétní cíle, vytvořit marketingový plán a zaujmout určitou marketingovou strategii je jedním z nejtěžších rozhodnutí všech manažerů. Pokud je marketingový plán spolu s marketingovou strategií uveden do praxe, manažeři mluví o tzv. marketingové akci.   Co je marketingový plán Prostřednictvím marketingového plánu se manažeři chtějí dosáhnout marketingových cílů, které si dopředu...

Celý článek

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je spolu s výrobkem, cenou a distribucí základní součástí komunikačního mixu. Hlavním cílem marketingové komunikace je přesvědčit zákazníka, tedy postupně změnit jeho názory, postoje nebo chování vůči firmě samotné, ale i vůči jejím výrobkům či službám.   Cíle marketingové komunikace Hlavní cíle marketingové komunikace vycházejí ze strategických marketingových cílů....

Celý článek

Telemarketing

Telemarketing

Telemarketing je spolu s direct mailem, reklamou s přímou odezvou a on-line marketingem hlavním nástrojem přímého marketingu. Cílem přímého marketingu neboli direct marketingu je komunikovat přímo s přesně vybranými zákazníky. A to kvůli tomu, aby zástupci firmy mohli mít okamžitou odezvu, a vybudovat si tak se svými zákazníky dlouhodobé vztahy. Co je telemarketing Telemarketing je prostředkem, který...

Celý článek

Brief

Brief

Pojem brief znamená v překladu krátký, stručný a úsečný. V rámci marketingu je brief ve své podstatě dokumentem, který shrnuje zadání a úkoly reklamy a který je prostředkem komunikace mezi klientem (firmou) a marketingovou agenturou. Brief a marketing V oblasti marketingu je pojmem brief označováno zadání od konkrétní firmy (klienta), které je nejčastěji určené pro marketingovou agenturu. Toto zadání...

Celý článek
content top