Analýza konkurence je jednou z důležitých částí marketingového plánování. V rámci analýzy konkurence by měla firma určit jak své přímé konkurenty, tak i konkurenty nepřímé či potenciální.

Analýza konkurence se zaměřuje na určení klíčových konkurentů dané firmy. 

Podstata analýzy konkurence

Analýza konkurence se zaměřuje na přesné určení klíčových konkurentů dané firmy a zároveň i na určení jejich konkurenčního profilu. Na základě analýzy konkurence firma zpravidla definuje vlastní marketingovou strategii.

Marketingové strategie

Marketingová strategie je často označována jako marketingová logika neboli „plán hry“, který směřuje k dosažení vytčeného cíle. Marketingovým cílem může být například dosažení vyšších tržeb, anebo udržení dosavadní tržby s nižším marketingovým rozpočtem.

Formulace marketingové strategie

Marketingovou strategii však firma nemůže zformulovat bez toho, aniž by měla základní znalosti o tom, kdo jsou její nejbližší konkurenti, jakou používají strategii, jaké jsou důvody úspěšnosti některých konkurentů nebo jaké nejpravděpodobnější reakce konkurentů je možno v budoucnu očekávat.

Co všechno se tedy analýza konkurence snaží odhalit?

 • strategické cíle konkurenta,
 • strategii konkurenta,
 • specifické předpoklady konkurenta.

Analýza konkurence se dále snaží odhalit výhody a nevýhody konkurenčních výrobků a služeb a příčiny tohoto stavu. Tato analýza se zároveň zabývá nákladovým postavením konkurenčního zboží.

Uplatnění analýzy konkurence

K čemu je analýza konkurence vhodná?

 • K tomu, aby firma zjistila své výhody, anebo nevýhody oproti konkurenčním firmám.
 • K tomu, aby firma pochopila minulé, současné i budoucí marketingové strategie svých konkurentů.
 • K tomu, aby firma našla odpověď na to, jak konkurenční společnosti zareagují na její marketingová rozhodnutí.
 • K tomu, aby mohla firma naplánovat marketingové strategie, díky nimž v budoucnu dosáhne konkurenčních výhod.
 • K tomu, aby mohla firma předpovědět návratnost očekávanou z následujících investic.

(Zdroj: Blažková, Martina: Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, Grada Publishing.)

Jak postupovat při analýze konkurence

 1. V prvé řadě by firma měla dobře vědět, kdo jsou její přímí, současní a potenciální konkurenti.
 2. Firma následně musí zhodnotit schopnosti, cíle, strategie, očekávání či silné a slabé stránky u každé z konkurenčních firem. Firma by neměla zapomenout ani na srovnání schopností jednotlivých konkurentů.  Na místě je rovněž dokázat předpovědět současné i budoucí možné strategie konkurenčních firem a navíc umět odhadnout, jak budou konkurenční firmy reagovat na to, když „naše“ firma změní své strategie a aktivity.
 3. Zástupci firmy (manažeři) by měli dokázat rozumět vlivu jednotlivých výše uvedených faktorů na tržní pozici firmy.
 4. Zástupci firmy by měli navrhnout nové aktivity nebo strategie (nebo úpravu stávajících), které firmě pomohou získat výhodu proti jejich konkurentům.
Tip: Zkuste reklamu přes články na tématických webech. Např. v systému Placla.cz

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>