content top

Mystery shopping

Mystery shopping

Mystery shopping je v současné době jednou z nejvyužívanějších pozorovacích technik takzvaného marketingového pozorování. Mystery shopping v podstatě znamená simulaci nákupního chování. Jeho hlavním cílem je zjišťovat kvalitu zákaznických služeb.   Kořeny mystery shoppingu Mystery shopping vznikl ve Spojených státech amerických, a to už ve 40. letech 20. století. Tato technika marketingového pozorování...

Celý článek

Podpora prodeje

Podpora prodeje

Podpora prodeje se spolu s přímým marketingem, reklamou, public relations a osobním prodejem řadí k nástrojům komunikačního mixu. Komunikační mix je přitom (vedle produktu, ceny a distribuce) jednou ze složek marketingového mixu.   Co je podpora prodeje Podpora prodeje je krátkodobým stimulem, který se zaměřuje na zvýšení prodeje určitého výrobku nebo služby. A to prostřednictvím toho, že firma svým...

Celý článek

Product placement

Product placement

V současné době zažívá obrovský boom tzv. product placement. Podstatou tohoto nového trendu v marketingové komunikaci je záměrné a placené umístění výrobku dané firmy například ve filmu, v televizním seriálu, v zábavné televizní show, ale i v počítačové hře. Hlavním cílem umístění produktu je samozřejmě propagace. Historie product placement I když je product placement trendem v marketingové...

Celý článek

Sledovanost TV

Sledovanost TV

Sledovanost TV neboli TV rating je definována jako poměr počtu diváků dané cílové skupiny, kteří v určitém čase a na určitém místě sledují konkrétní televizní kanál nebo konkrétní televizní pořad, a to vůči celkovému počtu lidí v této cílové skupině.   Měření sledovanosti TV V České republice se sledovanost TV měří již od šedesátých let dvacátého století. Nástrojem měření...

Celý článek

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se snaží nalézt odpovědi na to, jak jednotlivci, ale i skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Kvalitativní výzkum nevyužívá statistických metod a technik a je v přímé opozici k výzkumu kvantitativnímu. Zaměření kvalitativního výzkumu Kvalitativní výzkum se (na rozdíl od výzkumu kvantitativního) provádí pouze na malé skupině respondentů. Cílem tohoto výzkumu je zjistit,...

Celý článek

Segmentace trhu

Segmentace trhu

Segmentace trhu neboli dělení trhu (Market Segmentation) je metodou marketingového řízení, jehož hlavní náplní je analýza trhu. V rámci této analýzy trhu, jejímž cílem je rozdělení trhu do různých skupin stejnorodých zákazníků, se firma pokouší poznat a analyzovat strukturu konkrétního trhu, na kterém chce nabízet svoje výrobky nebo služby. Podstata segmentace trhu Podstata segmentace trhu spočívá...

Celý článek

Komunikační strategie

Komunikační strategie

Komunikační strategie je součástí marketingového plánu. Marketingový plán zase spadá do strategického plánu firmy. Komunikační strategie, kterou společnosti uplatňují v praxi, by se měla skládat celkem z šesti po sobě jdoucích kroků. Jednotlivé kroky komunikační strategie Komunikační strategie se skládá celkem z šesti po sobě jdoucích kroků. Jsou to: 1. Analýza situace Jde o analýzu marketingového...

Celý článek

Koncepce

Koncepce

Pojem koncepce bývá označován jako způsob výkladu, základní hledisko, hlavní záměr , hlavní myšlenka, pojetí či vůdčí idea. V tomto článku se zaměříme především na koncepci marketingovou, prodejní, výrobní, výrobkovou a společenskou (sociální). Marketingová koncepce Marketingová koncepce tvoří jeden ze základních pilířů veškerých marketingových aktivit moderního podniku. Tento typ koncepce...

Celý článek
content top