content top

Customizace

Customizace

Pojem customizace (neboli kastomizace) je užíván nejen v oblasti marketingu, ale také v oblasti PR, reklamy či informatiky. Pod tímto pojmem si lze vlastně představit uzpůsobení produktů tomu, aby odpovídaly přesným požadavkům zákazníka.   Co je customizace Pod pojmem customizace si můžete představit to, že firma vytváří (popř. uzpůsobuje) svým zákazníkům výrobky či služby přímo na míru. I když firma...

Celý článek

Dumping

Dumping

Jako dumping je označována skutečnost, kdy firma stanoví cenu zboží, které je vyvážené za hranice, pod úroveň nákladů. Co je vlastně cílem dumpingu? Jednak prosadit se na zahraničním trhu a jednak vytlačit z tohoto trhu konkurenci. Varianty dumpingu Dumping je tedy prodejem zboží za hranicemi státu výroby pod skutečnými výrobními náklady, z cílem získat dominantní postavení na zahraničním trhu. O dumping...

Celý článek

Cross selling

Cross selling

Pojmem cross selling se chápe prodej doplňkových produktů k produktu základnímu nebo prodej jiných produktů z portfolia firmy. Tato marketingová taktika nachází uplatnění třeba v aktivním telemarketingu, kdy operátoři cíleně oslovují své klienty.   Hlavní cíl cross sellingu Co je hlavním cílem marketingové taktiky zvané cross selling? Navýšit celkovou objednávku zákazníka doporučením doplňkového nebo...

Celý článek

Brief

Brief

Pojem brief znamená v překladu krátký, stručný a úsečný. V rámci marketingu je brief ve své podstatě dokumentem, který shrnuje zadání a úkoly reklamy a který je prostředkem komunikace mezi klientem (firmou) a marketingovou agenturou. Brief a marketing V oblasti marketingu je pojmem brief označováno zadání od konkrétní firmy (klienta), které je nejčastěji určené pro marketingovou agenturu. Toto zadání...

Celý článek

Imprese

Imprese

V online světě je jako imprese chápáno zobrazení internetové reklamy. K zobrazení (impresi) internetové reklamy se vztahuje CPT, což je cena internetové reklamy za tisíc zobrazení (impresí), a také PPV neboli platba za zhlédnutí, jejíž podstatou je, že inzerent platí za každé zobrazení (impresi) své webové reklamy. Co je imprese Imprese je jedno zobrazení webové reklamy (nejčastěji banneru). IT odborníci...

Celý článek

B2C

B2C

Podstata pojmu B2C, neboli Business to customer, spočívá v tom, že na jedné straně stojí firma a na druhé straně pak koncový zákazník (angl. customer). B2C se tedy vztahuje ke klasickému marketingu a označuje prodej výrobků či služeb firmy koncovým spotřebitelům. B2C a internet Pojem B2C, tedy Business to customer, se začal poprvé ve velkém používat v 90. letech 20. století. K B2C se začaly hlásit...

Celý článek

FMCG

FMCG

Zkratka FMCG (Fast Moving Consumer Goods) v sobě skrývá označení pro rychloobrátkové spotřební zboží, které se prodává rychle, ve velkém množství a za nízkých nákladů. FMCG často spadá pod B2C, což je druh marketingu, jehož cílovou skupinou jsou široké cílové skupiny lidí. FMCG a CPG Pro rychloobrátkové zboží, pod kterým se rozumí nejčastěji nakupované spotřební zboží, jako jsou potraviny či...

Celý článek

Diverzita

Diverzita

Diverzita je překládána jako různorodost i rozmanitost. V marketingovém prostředí bývá diverzita spojována s globalizací pracovního trhu a také s nástupem novým komunikačních technologií, v rámci čehož vznikají multikulturní pracoviště a týmy. Důležitost diverzity Diverzita bývá v dnešní době nedělitelnou součástí firemní strategie. Manažeři to vysvětlují tak, že být úspěšný...

Celý článek

Expanze

Expanze

K expanzi firem dochází nejen v domácím, ale i v globálním měřítku. Větší společnosti mají ambice proniknout na zahraniční trh s cílem navýšení svého zisku. Tyto firmy expandují na zahraniční trh nejen v podobě vývozu a dovozu, ale i v podobě úzké spolupráce se zahraničními podniky. Expanze na domácím trhu Expanze je označována jako součást firemní strategie. V rámci expanze firmy zaujímají...

Celý článek
content top