content top

Marketingová strategie

Marketingová strategie

Co si pod pojmem marketingová strategie představit? Jde o jakousi marketingovou logiku neboli „plán hry“, který směřuje k dosažení vytčeného cíle. Marketingová strategie se přitom zpravidla překrývá s celkovou strategií podniku. Pokud je marketingová strategie realizována, mluvíme o marketingové akci. Co je marketingová strategie S pomocí marketingové strategie se manažer snaží dosáhnout vytyčených...

Celý článek

Branding

Branding

Branding bývá označován také jako politika obchodní značky. Branding jinými slovy zahrnuje škálu všech úkonů, které vedou k vybudování úspěšné obchodní značky neboli brandu. Co je brand Brand neboli obchodní značka označuje značku konkrétního výrobku, konkrétní služby, konkrétní organizace nebo také konkrétního člověka. Za obchodní značku přitom není považováno pouze logo. Hodnoty versus...

Celý článek

Marketingový mix

Marketingový mix

Marketingový mix je modelem, který staví na tom, že firma by měla udržovat ve strategickém souladu své čtyři vnitřní proměnné. A to produkt, cenu, propagaci a distribuci. Na tyto proměnné marketingového mixu by se měl manažer zaměřit i v rámci marketingové strategie. Podstata marketingového mixu Orientace na zákazníka a cílový trh pro manažera znamená znalost všech charakteristik, které firmě umožní...

Celý článek

Telemarketing

Telemarketing

Telemarketing je spolu s direct mailem, reklamou s přímou odezvou a on-line marketingem hlavním nástrojem přímého marketingu. Cílem přímého marketingu neboli direct marketingu je komunikovat přímo s přesně vybranými zákazníky. A to kvůli tomu, aby zástupci firmy mohli mít okamžitou odezvu, a vybudovat si tak se svými zákazníky dlouhodobé vztahy. Co je telemarketing Telemarketing je prostředkem, který...

Celý článek

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je spolu s výrobkem, cenou a distribucí základní součástí komunikačního mixu. Hlavním cílem marketingové komunikace je přesvědčit zákazníka, tedy postupně změnit jeho názory, postoje nebo chování vůči firmě samotné, ale i vůči jejím výrobkům či službám.   Cíle marketingové komunikace Hlavní cíle marketingové komunikace vycházejí ze strategických marketingových cílů....

Celý článek

Marketingový plán

Marketingový plán

Stanovit si konkrétní cíle, vytvořit marketingový plán a zaujmout určitou marketingovou strategii je jedním z nejtěžších rozhodnutí všech manažerů. Pokud je marketingový plán spolu s marketingovou strategií uveden do praxe, manažeři mluví o tzv. marketingové akci.   Co je marketingový plán Prostřednictvím marketingového plánu se manažeři chtějí dosáhnout marketingových cílů, které si dopředu...

Celý článek

E-mail marketing

E-mail marketing

E-mail marketing spadá do tzv. on-line marketingu. Někteří odborníci jej mimo jiné řadí na pomezí direct mailu a reklamy. Platí přitom, že e-mail marketing spadá spíše pod direct mail, i když – reklamu do něj lze také vkládat. Nejvyužívanější služba na internetu E-mail marketing vychází z toho, že e-mailová pošta je vedle samotného webu jednou z nejvyužívanějších služeb na internetu,...

Celý článek

Inbound marketing

Inbound marketing

Pod pojmem inbound marketing je označován soubor aktivit, jejichž cílem je přivést návštěvníka, z něhož se posléze stane spokojený zákazník.   Podstata inbound marketingu Inbound marketing nevede cíleně reklamní sdělení směrem k zákazníkům, jako je tomu v případě TV reklamy, billboardů nebo webových bannerů. Inbound marketing naopak vytváří zajímavý a užitečný obsah, a tak získává pozornost...

Celý článek

Guerilla marketing

Guerilla marketing

Guerilla marketing je komplexní marketingovou koncepcí, která je určena hlavně pro malé a střední firmy. Tyto firmy nemají tolik finančních prostředků, aby mohly využít technik klasického marketingu. Co je guerilla Pojem guerilla pochází ze španělštiny a v překladu znamená „drobná záškodnická válka“. Síla guerilla marketingu tkví hlavně ve stylu komunikace. Guerilla marketing proto splývá...

Celý článek

Virální marketing

Virální marketing

Virální marketing je marketingovou technikou, která pro šíření určitého komerčního sdělení v současnosti nejčastěji využívá sociální sítě. Nedělitelnou součástí virálního marketingu je virální zpráva, která v sobě nese reklamní obsah a která je pro lidi natolik zajímavá, že ji samovolně a vlastními prostředky šíří dál. Virální zpráva Virální zpráva je prostřednictvím sociálních...

Celý článek
content top