content top

Marketingový mix

Marketingový mix

Marketingový mix je modelem, který staví na tom, že firma by měla udržovat ve strategickém souladu své čtyři vnitřní proměnné. A to produkt, cenu, propagaci a distribuci. Na tyto proměnné marketingového mixu by se měl manažer zaměřit i v rámci marketingové strategie. Podstata marketingového mixu Orientace na zákazníka a cílový trh pro manažera znamená znalost všech charakteristik, které firmě umožní...

Celý článek

Branding

Branding

Branding bývá označován také jako politika obchodní značky. Branding jinými slovy zahrnuje škálu všech úkonů, které vedou k vybudování úspěšné obchodní značky neboli brandu. Co je brand Brand neboli obchodní značka označuje značku konkrétního výrobku, konkrétní služby, konkrétní organizace nebo také konkrétního člověka. Za obchodní značku přitom není považováno pouze logo. Hodnoty versus...

Celý článek

Sponzoring

Sponzoring

Sponzoring je jedním ze způsobů podpory vlastní značky či zboží. A to prostřednictvím finančního příspěvku či nefinanční podpory, které firma záměrně cílí třeba do oblasti sportu, vědy, vzdělávání nebo kultury. Cílem sponzoringu, jenž klade velký důraz na marketingový přínos pro sponzora, je především zviditelnění vlastní značky. Sponzoring versus reklama Jak se sponzoring liší od reklamy?...

Celý článek

Marketingová strategie

Marketingová strategie

Co si pod pojmem marketingová strategie představit? Jde o jakousi marketingovou logiku neboli „plán hry“, který směřuje k dosažení vytčeného cíle. Marketingová strategie se přitom zpravidla překrývá s celkovou strategií podniku. Pokud je marketingová strategie realizována, mluvíme o marketingové akci. Co je marketingová strategie S pomocí marketingové strategie se manažer snaží dosáhnout vytyčených...

Celý článek

Podpora prodeje

Podpora prodeje

Podpora prodeje se spolu s přímým marketingem, reklamou, public relations a osobním prodejem řadí k nástrojům komunikačního mixu. Komunikační mix je přitom (vedle produktu, ceny a distribuce) jednou ze složek marketingového mixu.   Co je podpora prodeje Podpora prodeje je krátkodobým stimulem, který se zaměřuje na zvýšení prodeje určitého výrobku nebo služby. A to prostřednictvím toho, že firma svým...

Celý článek

Mystery shopping

Mystery shopping

Mystery shopping je v současné době jednou z nejvyužívanějších pozorovacích technik takzvaného marketingového pozorování. Mystery shopping v podstatě znamená simulaci nákupního chování. Jeho hlavním cílem je zjišťovat kvalitu zákaznických služeb.   Kořeny mystery shoppingu Mystery shopping vznikl ve Spojených státech amerických, a to už ve 40. letech 20. století. Tato technika marketingového pozorování...

Celý článek

Cross selling

Cross selling

Pojmem cross selling se chápe prodej doplňkových produktů k produktu základnímu nebo prodej jiných produktů z portfolia firmy. Tato marketingová taktika nachází uplatnění třeba v aktivním telemarketingu, kdy operátoři cíleně oslovují své klienty.   Hlavní cíl cross sellingu Co je hlavním cílem marketingové taktiky zvané cross selling? Navýšit celkovou objednávku zákazníka doporučením doplňkového nebo...

Celý článek

Dumping

Dumping

Jako dumping je označována skutečnost, kdy firma stanoví cenu zboží, které je vyvážené za hranice, pod úroveň nákladů. Co je vlastně cílem dumpingu? Jednak prosadit se na zahraničním trhu a jednak vytlačit z tohoto trhu konkurenci. Varianty dumpingu Dumping je tedy prodejem zboží za hranicemi státu výroby pod skutečnými výrobními náklady, z cílem získat dominantní postavení na zahraničním trhu. O dumping...

Celý článek

Customizace

Customizace

Pojem customizace (neboli kastomizace) je užíván nejen v oblasti marketingu, ale také v oblasti PR, reklamy či informatiky. Pod tímto pojmem si lze vlastně představit uzpůsobení produktů tomu, aby odpovídaly přesným požadavkům zákazníka.   Co je customizace Pod pojmem customizace si můžete představit to, že firma vytváří (popř. uzpůsobuje) svým zákazníkům výrobky či služby přímo na míru. I když firma...

Celý článek

Public relations

Public relations

Public relations neboli PR představuje komunikaci a vytváření vztahů, které směřují jak dovnitř firmy, tak se orientují na veřejnost. Ostatně public relations, jejíž podstatnou činností je publicita, se často přezdívá „vztahy s veřejností“.   Komunikační mix Public relations spolu s osobním prodejem, reklamou, podporou prodeje, přímým marketingem a účastí na veletrzích a výstavách spadá do tzv....

Celý článek
content top